Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство

  • Файл формата pdf
  • размером 964,11 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство
Навч. посіб. - К.: Каравела, 2006. - 240 с.
У посібнику висвітлені питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, що складається працівниками кадрових служб; порядку оформлення документів для призначення пенсій; виготовлення документів за допомогою інформаційних технологій. Текст проілюстровано зразками документів, таблицями та схемами.
Структура і зміст навчального посібника відповідають програмі з дисципліни „Кадрове діловодство" чинного Галузевого стандарту вищої освіти „Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0501 - Економіка і підприємництво" за спеціальністю 6.050100 „Управління персоналом і економіка праці".
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация