Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Загорна Т.О. Економічна діагностика

  • Файл формата pdf
  • размером 3,03 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Загорна Т.О. Економічна діагностика
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 400 с.
У посібнику розглянуто основні методи діагностики зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, питання оцінки його конкурен тних позицій та внутрішніх можливостей з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду. Викладено основні етапи конкурентної діагнос тики та діагностики стратегічних зон господарювання, дано аналіз спе цифіки мікродіагностики підприємства як нової управлінської техно логії.
Методика фінансової діагностики розглядається у взаємозв’язку з підходами до оцінки вартості бізнесу та ризиків.
Посібник містить контрольні запитання для самоперевірки та прак тичні завдання.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация