Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Добикіна О.К., Рижиков В.С. та ін. Потенціал підприємства: формування та оцінка

  • Файл формата pdf
  • размером 898,63 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Добикіна О.К., Рижиков В.С. та ін. Потенціал підприємства: формування та оцінка
Навчальний посібник/Добикіна О.К., Рижиков В.С., Касьянюк С.В., Кокотько М.Є, Костенко Т.Д., Герасимов А.А. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.
Гудвіл підприємства, який формується на основі економічного потенціалу підприємства, а також постійне зростання конкурентного потенціалу – основні фактори, обумовлені ринковим середовищем, які стають головними елементами стратегічної концепції фірми, що націлена на стабільне функціонування і подальший розвиток у ринкових умовах, а також трансформації поточних результатів в площину забезпечення конкурентних переваг, реалізація яких залежить від рівня формування та використання потенціалу підприємства в цілому. У підсумку названі аспекти створюють основу формування ринкової оцінки підприємства.
У посібнику акцентована актуальність формування та оцінки потенціалу підприємства (бізнесу) в ринкових умовах господарювання. Дане цілісне уявлення про сутність потенціалу, його формування, склад, структуру, закономірності розвитку, що, в остаточному підсумку, сприяють формуванню високого конкурентного іміджу підприємства і нарощуванню його потенціалу й ринкової вартості. Особливу увагу приділено змісту основних теоретичних, методичних та практичних питань вартісної концепції оцінки потенціалу та його складових елементів.
Важливим моментом є те, що теоретичні аспекти супроводжуються практичними прикладами і ситуаціями, що сприяє якісному засвоєнню теоретичного матеріалу та набуттю досвіду оцінки вартості потенціалу.
Посібник розроблено відповідно до нормативної програми дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінка». Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямком «Економіка і підприємництво», та інших економічних фахів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация