Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ніколенко Ю.В. та ін. Політична економія

  • Файл формата pdf
  • размером 2,05 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ніколенко Ю.В. та ін. Політична економія
Підручник. — К.: ЦУЛ, 2009. — 632 с. — ISBN: 978-966-364-797-5.
Підручник підготовлений відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України «Освітньо-професійної підготовки бакалавра галузі знань 0305 — «економіка і підприємництво». Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем; показані здійснювані в Україні перетворення відносин власності, розподілу, обміну та споживання; дана характеристика сучасної ринкової системи, її суб’єктів та інфраструктури. Акцентується увага на з’ясуванні проблем суспільного відтворення на рівні національної економіки та світового господарства. Аналізуються сучасні глобальні проблеми. Викладення матеріалу побудоване таким чином, щоб він міг використовуватися студентами всіх спеціальностей.
Передмова
Політична економія в системі економічних наук
Зародження та основні етапи розвитку економічної думки
Потреби, ресурси та виробничі можливості суспільства
Економічні відносини власності
Економічна система та її структура. сучасні економічні системи
Товарне виробництво — основа ринкової економіки
Ринок, його суть і функції. моделі ринку
Домогосподарства як суб’єкти ринкової економіки
Підприємництво та його організаційно-правові форми
Витрати та доходи фірм
Капітал сфери обігу
Особливості підприємництва в аграрному секторі
Держава в ринковій економіці
Фінанси і фінансова система
Кредитна система
Доходи, їх формування та розподіл
Сукупний продукт та економічне зростання
Циклічний характер суспільного відтворення
Населення, людські ресурси, ринок праці
Світове господарство
Економічні аспекти глобальних проблем
Короткий словник економічних термінів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация