Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вечерський В.В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України

  • Файл формата pdf
  • размером 31,52 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вечерський В.В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України
/ Вечерский В.В. Утраченные объекты архитектурного наследия Украины. — Київ: Головкиївархитектура, НДІТІАМ, 2002. — 592 с.
Монография посвящена утраченным объектам архитектурного наследия Украины. Большой иллюстративный справочник, систематизация и анализ материалов, историко-архитектурная справка.
Монографію присвячено втраченим об'єктам архітектурної спадщини України. Вперше зібрано, систематизовано й проведено архітектурознавчий аналіз матеріалів щодо визначних архітектурних об'єктів, які з різних причин не дійшли до нашого часу, але без яких неможливо уявити собі справжню історію української архітектури.
Основу монографії складає ілюстрований довідник втрачених об'єктів архітектурної спадщини (396 об'єктів). До кожного об'єкта подана коротка історико-архітектурна довідка, а також історична іконографія - фотографії, малюнки, кресленики тощо. У додатках подано історичні матеріали й документи про руйнування, а також про відтворення об'єктів архітектурної спадщини за період 1937-2001 років.
600 сторінок тексту супроводжують 1104 чорно-білі ілюстрації, серед яких чимало публікуються вперше. Книга має значне за обсягом (20 сторінок) англомовне резюме з анотованим переліком всіх розглянутих архітектурних об'єктів.
Монографію затверджено до друку вченою радою Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й містобудування Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України. Рецензенти: доктор архітектури, професор Ю.С.Асєєв; доктор архітектури, професор А.П.Мардер.
Книга розрахована на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів і всіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация