Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства

  • Файл формата pdf
  • размером 1,79 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.
У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Ґрунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб'єктів господарювання.
Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрат на
виробництво й банкрутства підприємств.
У кожній темі подано питання й тести для перевірки знань, список використаної та рекомендованої літератури, які дають можливість краще засвоїти теоретичний матеріалі використати його на практиці.
Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підприємства». Призначений для студентів вищих навчальних закладів III – ІV рівнів акредитації всіх форм навчання економічних спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств, менеджерів і підприємців.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация