Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Панич О. Теорія культури

  • Файл формата pdf
  • размером 1,07 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Панич О. Теорія культури
Донецьк: видавництво Донецького національного університету, 2009. – 116 с.
Навчально-методичний посібник призначений для студентів спеціальності "Культурологія", які вивчають курс "Теорія культури" і складають відповідний державний іспит. В посібнику описано зміст навчальних занять з даного курсу, подано рекомендації з вивчення студентами
текстів, які включено до електронної хрестоматії з теорії культури, питання для самоконтролю, а також питання державного іспиту з теорії культури.
Посібник також може бути корисним студентам інших гуманітарних спеціальностей, які цікавляться теорією культури.
Філософія культури дев‘ятнадцятого століття; історична соціологія культури
Циклічні та циклічно-лінійні концепції історії культури
Психоаналітичні та структуралістсько-семіотичні концепції культури; історична культурологія "Школи Анналів"
Концепції культури в філософії двадцятого століття (екзістенціалізм, герменевтика, філософія діалогу); теорії соціальної стратифікації культури; неотрадиціоналістська, ігрова та постмодерна концепції культури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация