Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Горбатюк О.М. Економіка підприємства

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Горбатюк О.М. Економіка підприємства
Навчально-методичний посібник. - Миколаїв; ІЗДО НУК, 2009. - 138 с.
В даному індивідуальному комплекті подано передмову, скорочену програму курсу, основи теоретичного матеріалу, перелік практичних та семінарських занять, ме-тодичні вказівки щодо виконання курсових робіт та тематика курсових робіт, перелік контрольних питань на екзамен, тести, рейтингова оцінка знань студентів, перелік нав-чально-методичних матеріалів. Рекомендований для студентів економічних та нееко-номічних спеціальностей денної та заочної форми навчання вищих навчальних за-кладів. Методичний посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам підприємств, менеджерам та спеціалістам, які займаються господарською діяльністю.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация