Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Круль Г.Я. Основи готельної справи

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Круль Г.Я. Основи готельної справи
Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.
ISBN 978-611-01-0186-8
У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно-інструктивний, довідковий і статистичний матеріал.
Для викладачів і студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола зацікавлених читачів.
Зміст.
Передмова.
Теоретичні основи готельного господарства.
Поняття «гостинності» і «готельного господарства».
Ретроспективний аналіз розвитку готельної справи.
Терміни і визначення понятійного апарату «гостинність».
Зміст основних понять готельного господарства.
Еволюція індустрії гостинності.
Особливості розвитку міжнародних готельних мереж.
Проблеми і перспективи розвитку готельної індустрії.
Розвиток готельної справи в Україні.
Зародження готельної справи в Україні.
Розвиток готельного господарства України в другій половині XIX – на початку XX ст. .
Розвиток матеріально-технічної бази туризму в радянські часи.
Сучасний стан розвитку готельного бізнесу в Україні.
Види сучасних засобів розміщення.
Основні підходи до класифікації засобів розміщення.
Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО.
Типи готельних підприємств за призначенням.
Спеціалізовані готелі.
Системи класифікації готелів у світі.
Проблеми створення міжнародної класифікації готелів.
Особливості американської системи класифікації готелів і мотелів.
Підходи до класифікації готелів у різних країнах світу.
Класифікація готелів в Україні і країнах СНД.
Основні фонди готельного господарства.
Призначення готелів, їх розташування в структурі міста.
Розвиток архітектурних форм будівлі готелю.
Сучасні архітектурні концепції готельних будівель.
Особливості вибору майданчиків для будівництва готельних комплексів .
Тенденції розташування готельних комплексів у структурі міста.
Основні фонди готельного господарства.
Матеріально-технічна база та основні фонди готельного господарства.
Показники оцінки руху і стану основних фондів готельного підприємства.
Основи технологічного процесу надання готельних послуг.
Формування предметно-просторового середовища готелю.
Організація прилеглої території навколо готельних будівель.
Функціональна організація приміщень готельних комплексів.
Організація приміщень вестибульної групи.
Особливості організації житлових приміщень.
Блок приміщень харчування.
Організація адміністративних приміщень.
Приміщення господарського і складського призначення.
Функціональна організація приміщень ділового і рекреаційного призначення.
Роль інтер’єру та озеленення у формуванні іміджу готелю.
Складові частини комфорту внутрішнього простору готелів.
Меблювання готельних приміщень.
Естетична організація середовища готелю.
Інженерно-технічне устаткування готельних комплексів.
Складові частини інженерно-технічного обладнання готелів.
Характеристика санітарно-технічного устаткування.
Облаштування господарсько-питного водогону та каналізації.
Протипожежний водогін та системи пожежогасіння.
Гаряче водопостачання готельних комплексів.
Системи опалення в готелях.
Кондиціонування і вентиляція повітря.
Централізоване видалення пилу.
Системи сміттєвидалення.
Ліфтове устаткування.
Електроустаткування.
Слабкострумове господарство.
Торгово-технологічне устаткування ресторанів, кафе, барів.
Особливості діяльності готельних служб.
Підходи до класифікації служб і відділів готельних комплексів.
Склад і функції готельних служб.
Організація адміністративно-управлінської служби готельного.
комплексу.
Служба управління номерним фондом (служба обслуговування) .
Служба організації харчування.
Інженерно-технічна служба готельного комплексу.
Організація надання основних та додаткових готельних послуг.
Особливості процесу надання основних послуг у готелях.
Додаткові готельні послуги як показник якості, конкурентоспроможності та культури обслуговування.
Якість обслуговування туристів у готелях – важливий чинник розвитку туризму.
Поняття якості послуг.
Чинники формування якості обслуговування.
Фактори впливу на якість обслуговування у готельних комплексах.
Тести для самоконтролю.
Завдання для практичних робіт.
Предметний покажчик.
Список використаної та рекомендованої літератури.
Додаток A. Національний стандарт України Послуги туристичні. Класифікація готелів.
Додаток Б. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг.
Додаток В. Екзотичні готелі світу.
Додаток Г. Показники діяльності підприємств готельного господарства України за період 2000-2007 рр.
Додаток Д. Система уніфікації послуг гостинності.
Додаток Е. Професійні обов’язки працівників готелів.
Додаток Є. Документи первинного обліку у готелях.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация