Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія

  • Файл формата pdf
  • размером 16,04 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія
Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с.
Історія і теорія політичних партій
Предмет і структура політичних партій
Виникнення політичних партій
Ознаки, цілі та функції політичних партій
Базові характеристики політичних об'єднань
Політична ідеологія, її типи
Політична платформа, методи і способи діяльності, соціальна база й електорат
Лібералізм та неолібералізм
Розвиток ліберальної думки
Основні принципи лібералізму
Сучасний лібералізм
Лібералізм в Україні
Консерватизм та неоконсерватизм
Консерватизм: історія і сучасність
Доктрина неоконсерватизму
Соціалізм та його марксистське розуміння
Різноманіття соціалістичних концепцій
Комуністичний рух
Соціал-демократичний рух
[b] Стратегія і тактика політичного центризму

Політичний стратегічний курс центризму
Політична тактика центризму
Типи партій і партійних систем
Типологізація політичних партій
Сутність і різновиди партійних систем
Партії та зацікавлені групи
Функції й типологія груп інтересів
Новітні тенденції в еволюції партій
Регулювання порядку утворення, тимчасового зупинення й припинення діяльності політичних партій
Свобода утворення й діяльності політичних партій
Регулювання порядку утворення та діяльності політичних партій
Регулювання порядку тимчасового зупинення й припинення діяльності політичних партій
Політичні партії - суб'єкт «партійного права»
Юридичні визначення політичної партії
Завдання, функції, права й обов'язки політичних партій
Правова інституціоналізація політичних партій: формування «партійного права»
Поняття та етапи інституціоналізації політичних партій
Форми правової інституціоналізації політичних партій (джерела «партійного права»)
Політичні партії та їх взаємодія з інститутами політичної системи
Взаємовідносини депутата з партійною фракцією
Регламентація взаємовідносин політичних партій та уряду
Регламентація взаємовідносин політичних партій з іншими громадськими об'єднаннями
Виборча система
Виборчий процес. Механізм і процедура
Виборче право: поняття, основні принципи, цензи, обмеження виборчого права
Виборча кампанія
Політичні партії та виборчий процес
Регламентація участі політичних партій у виборчому процесі
Регламентація парламентської діяльності політичних партій
Політичні партії та їх фінансова діяльність
Розвиток законодавства про фінанси політичних партій
Фінансові джерела
Форми й системи державного фінансування політичних партій
Форми та системи державного фінансування
Механізм фінансового контролю
Регламентація ідеологічних та організаційних основ політичних партій
Регламентація ідеології і програм політичних партій
Регламентація організаційної будови політичних партій
В учебном пособии на основе разнообразного и разнобокого научного материала предложено цельное и обобщенное видение проблематики, связанной с историческим аспектом возникновения и эволюции политических партий в обществе, с теоретическим анализом партийных проблем, с исследованием проблем строительства и функционирования политических партий и их технологий. Рассматривается политико-правовое регулирование всего комплекса отношений, связанных с приобретением и утратой политическими партиями легального статуса, анализируются этапы и формы институционализации, взаимодействие с институтами политической системы. Освещается политико-правовая регламентация участия партий в избирательном процессе, финансовые источники, идеологические и организационные основы. Для научных работников, преподавателей, студентов.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация