Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І. Управління інфраструктурою підприємства

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І. Управління інфраструктурою підприємства
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. М. А. Бєлова. — К.: КНЕУ, 2003
Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни «Управління інфраструктурою підприємства». Комплекс навчально-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні поради до вивчення кожної теми, а саме: основні положення змістової частини тем, термінологічний словник, питання для поглибленого вивчення, перелік запитань для контролювання знань теоретичного програмного матеріалу, тестові завдання для самоперевірки знань, практичні завдання для виконання на базах практики.
Посібник призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Економіка підприємства», які навчаються за програмою «Виробничий менеджмент». Він стане в пригоді працівникам підприємств, які управляють підрозділами виробничої інфраструктури.
Зміст
Вступ
Навчальна програма
Навчально-методичне забезпечення кожної теми дисципліни
Інфраструктура в системі виробництва
Управління системою ремонтно-технічного обслуговування виробництва
Управління системою забезпечення виробництва технологічним оснащенням
Управління системою енергетичного забезпечення підприємства
Управління системою транспортного обслуговування виробництва
Управління системою матеріально-технічного забезпечення підприємства
Тема . Управління системою інформаційно-комунікаційного забезпечення
Варіанти типових індивідуальних завдань для виконання на базах практики
Список рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация