Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Федорова І.І. Культурологія

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Федорова І.І. Культурологія
Навч. посіб. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2005. - 160 с. - Бібліогр. в кінці тем.
Відповідно до програми розглянуто теоретико-методологічні засади нової навчальної дисципліни "Культурологія". Висвітлено інтегральну природу культурологічного знання, його звязок зі сферою природничих та гуманітарних дисциплін. В основу посібника покладено сучасні підходи до розуміння генезису, типології, процесів динаміки культури, наведено провідні теоритичні концепціх і напрями зарубіжної та української культурологічної думки.
Для організації модульно-рейтингової системи контролю знань та самостійної роботи студентів подано тести, кожну тему завершують запитання дл самоконтролю, тематика рефератів, докладний список літератури. Посібник поповнено термінологічним словником з фундаментальних понять курсу.
ДЛя студентів вищих технічних закладів, а також для всіх, хто цікавиться культурологією.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация