Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Равікович Р. Макроекономічне прогнозування

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Равікович Р. Макроекономічне прогнозування
Навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисципліни.-К.: КНЕУ, 2003.-139 с.
Посібник написаний згідно з нормативною програмою дисципліни «Макроекономічне прогнозування». Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення дисципліни.
Основними елементами посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, критерії оцінювання знань студентів, термінологічний словник, практичні та тестові завдання для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу, зразки виконання модульних лабораторних робіт, список літератури.
Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціалізації «Менеджмент державних установ».
Содержание
Вступ
Навчальна програма
Тематичний план дисципліни
Плани практичних та семінарських занять
Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни

Методологічні основи макроекономічного прогнозування
Поняття та попередній аналіз рядів динаміки
Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування
Прогнозування часових рядів
Економетричні методи прогнозування
Оцінка прогнозів
Прогнозування основних макроекономічних показників
Прогнозування комплексного економічного розвитку країни
Методичні вказівки до виконання модульних лабораторних робіт
Мета підготовки модульних робіт
Зразок виконання модульних лабораторних робіт
Критерії оцінювання знань студентів
Поточний контроль знань студентів
Оцінювання результатів складання іспиту
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни
Література
Додатки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация