Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бєлов М.А. Планування діяльності підприємства

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бєлов М.А. Планування діяльності підприємства
Навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисцип./М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова та ін.-К.: КНЕУ, 2002.
Посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни «Планування діяльності підприємства». Сутність і зміст основних положень розкрито у теоретичному і практичному аспектах. Комплекс навчально-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні поради до вивчення кожної теми, а саме: плани семінарських і практичних занять, літературу, термінологічний словник, теми рефератів, питання для дискусій, запитання для самоперевірки знань, практичні за-вдання з прикладами виконання типових завдань і задачами для самостійного розв’язання. У посібнику подані також критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі.
Посібник призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю «Економіка підприємства», а також «Менеджмент промислових підприємств». Він стане в нагоді працівникам підприємств, які займаються плануванням діяльності на підприємствах.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация