Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Коляда Т.Ф. (уклад.) Аналітико-синтетична обробка документів

  • Файл формата pdf
  • размером 760,09 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Коляда Т.Ф. (уклад.) Аналітико-синтетична обробка документів
Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність денної та заочної форми навчання. - Одеса: ОНПУ, 2007. - 133 с.
„Аналітико-синтетична обробка документів – один з основних фахових курсів для зазначеної спеціальності. Значення курсу обумовлено роллю аналітико-синтетичної обробки документів в діяльності документно-інформаційних структур: у створенні довідково-пошукового апарату, документних баз даних і документно-інформаційних систем взагалі, для забезпечення різноманітних інформаційних послуг.
Курс лекцій з „Аналітико-синтетичної обробиа документів покликаний дати в стислій формі студентам необхідні теоретичні знання щодо процесів семантичної обробки документів:
складання бібліографічного опису документів;
методики предметизації документів;
методики систематизації документів;
методики анотування документів;
методики реферування документів залежно від об’єкту опису і характеру інформації.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация