Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дзира Іван. Козацьке літописання 30-х - 80-х рр. XVIII ст: Джерелознавчий та історіографічний аспекти

  • Файл формата pdf
  • размером 8,55 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дзира Іван. Козацьке літописання 30-х - 80-х рр. XVIII ст: Джерелознавчий та історіографічний аспекти
Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. — 567 с.
У монографії на широкому колі джерельних матеріалів, зокрема архівних, і фахової наукової літератури висвітлюються особливості тематики, хронології, жанрова й методологічна еволюція українських історико-літературних творів 30-80-х рр. XVIII ст. Автор дає детальний аналіз козацьких літописів як пам'яток історичної думки, розглядає специфіку світобачення літописців, їх політичні позиції та літературні уподобання, методику відтворення ними важливих історичних проблем. Особлива увага присвячена характеристиці впливу козацького літописання на розвиток національної історіографії кінця XVIII — першої пол. XIX ст.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация