Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Тюрменко І. Культурологія: теорія та історія культури

  • Файл формата pdf
  • размером 11,57 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Тюрменко І. Культурологія: теорія та історія культури
Навч. посіб. Видання 3-тє, перероб. та доп./За ред. І. І. Тюрменко. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 370 с. ISBN: 978-611-01-0000-7
Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предметний покажчик.
Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация