Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології

  • Файл формата pdf
  • размером 23,06 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології
Навчальний посібник. – К.: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с.
Навчальний посібник побудований за стандартами кредитно-модульно-рейтингової системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу.
Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України в посібнику розглядаються питання природи і сутності культури, з’ясовуються основні властивості культурних форм, аналізуються історичні типи соціокультурних світів, ціннісні та комунікативні виміри культури тощо.
Посібник також містить тестові завдання і контрольні питання до кожного модуля курсу, підсумкові завдання, біографічний довідник та культурологічний словник.
Для студентів вищих навчальних закладів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация