Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вороніна Л.М. та ін. (відп. ред.) Біологічна хімія / Підручник

  • Файл формата pdf
  • размером 17,57 МБ
Вороніна Л.М. та ін. (відп. ред.) Біологічна хімія / Підручник
Х.: Основа; Видавництво НФАУ, 2000. - 608 с. - (Навчальна література для студентів фармацевтичних вищих закладів освіти).
ISBN 5-7768-0691-7
У підручнику на сучасному рівні викладено основні питання біохімії і молекулярної біології. Значну увагу приділено медико-біологічній і фармацевтичній спрямованості викладання представленого матеріалу, зокрема розглянуто деякі положення клінічної біохімії, біохімії органів і тканин, а також основні шляхи перетворення лікарських речовин в організмі.
Для студентів фармацевтичних вищих закладів освіти та факультетів, може бути використаний студентами біологічних факультетів.
В учебнике на современном уровне изложены основные вопросы биохимии и молекулярной биологии. Большое внимание уделено медико-биологической и фармацевтической направленности преподавания предоставленного материала, в частности рассмотрены некоторые положения клинической биохимии, биохимии органов и тканей, а также основные пути превращения лекарственных веществ в организме.
Для студентов фармацевтических высших учебных заведений и факультетов, может быть использован студентами биологических факультетов.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.