Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство

  • Файл формата pdf
  • размером 3,85 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство
Повна назва: Українська мова у XXI столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей
Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 21−23 квітня 2010
року. − К.: ІАЦ ― "Спейс-Інформ"; ФОП Гудименко, 2010. – 260 с.
ISBN 978-966-96911-8-7

Анотація:

У збірнику вміщено тези молодих науковців України, Росії, Німеччини, присвячені
актуальним питанням сучасного мовознавства. Аналізуються проблеми етимології та
історії української мови, української ономастики, діалектології, лінгвогеографії, фонетики
та фонології. Тези присвячено як традиційним галузям мовознавства (граматика,
морфологія, словотвір, синтаксис, стилістика, лексикологія, фразеологія, термінологія та
ін.), так і новітнім підрозділам лінгвістичного знання (соціолінгвістика, дискурсознавство,
інтернет-комунікація, когнітивна, комп‘ютерна, корпусна лінгвістика тощо). Наголошено
на значенні культури мови та кро-культурних аспектах комунікації, на практиці та
методитці викладання української мови як іноземної. Розмаїття поглядів та наукових
концепцій – характерна риса пропонованої праці.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация