Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом
Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.
У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу; наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах; розглянуто сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства.
Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам управління персоналом підприємства, як: кадрове планування, організація набору і відбору кадрів, оцінка і атестація персоналу, управління процесом розвитку і рухом персоналу, управління процесом вивільнення персоналу, соціальне партнерство у підприємстві, оцінка ефективності управління персоналом. Для підготовки студентів та магістрантів з напрямків: 0502 «Менеджмент», для перепідготовки керівників та спеціалістів підприємств.
ЗМІСТ.
Передмова.
Управління персоналом у системі менеджменту підприємств.
Управління персоналом як соціальна система.
Формування колективу підприємства.
Згуртованість і соціальний розвиток колективу.
Кадрова політика підприємства.
Служби персоналу: організація і функції.
Кадрове планування у підприємстві.
Організація набору і відбору персоналу.
Оцінювання та атестація персоналу підприємства.
Управління процесом розвитку і рухом персоналу підприємства.
Управління процесом вивільнення персоналу.
Соціальне партнерство у підприємстві.
Ефективність управління персоналом підприємства.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация