Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Примуш М.В. Загальна соціологія

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Примуш М.В. Загальна соціологія
Навч. посібник. - К. : Професіонал, 2004. - 590 с.
Книга подає загальну картину розвитку суспільства, розкриває ключові соціологічні поняття, логічно пов'язані в єдину систему. У ній аналізується сама соціологія як наука, висвітлюються деякі віхи її становлення і розвитку, розкривається зміст основних шкіл і напрямків сучасної соціології, викладаються основи деяких спеціальних і галузевих соціологічних теорій, розглядаються методологічні основи соціологічних досліджень.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може викликати зацікавленість для викладачів, а також широкого кола читачів.
Соціологія як особлива суспільна наука
Становлення та основні етапи розвитку соціології
Психологічна парадигма в соціології кінця xix - початку XX ст. Психологізм проти натуралізму
Антипозитивізм в соціології і формування німецької соціологічної школи
Теорія "соціальної дії" М. Вебера
Соціологія як об'єктивний аналіз "соціальних фактів". е. дюркгейм
Інтегральна соціологія П. Сорокіна
Формування соціологічної думки в Україні
Суспільство як цілісна система
Соціальні зміни
Соціологія політики
Соціологія права
Соціологія особистості
Соціальна структура суспільства
Соціальні норми як регулятори соціальної взаємодії
Етносоціологія
Соціально-поселенська структура суспільства
Соціальні конфлікти: генезис та механізм їх розв'язання
Соціальні інститути
Соціальні організації і самоорганізації
Інституціоналізація релігії і формування церкви
Соціологія праці та управління
Культура суспільства. соціокультурний прогрес
Об'єкт i предмет соціології культури
Освіта як соціальний інститут
Соціологія виховання
Наука як соціальний інститут
Економіка як соціальний інститут
Соціологічне дослідження: методологія та методика
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация