Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Череповська Н.І. Візуальна медіакультура учнів ЗОШ

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Череповська Н.І. Візуальна медіакультура учнів ЗОШ
Київ: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2010, - 155 с. Рецензенти: О.Л. Вознесенська, к.пс.н., ст.науковий співробітник Н.В. Медведева, к.пс.н.
Аннотация.
Книжка «Візуальна медіакультура учнів ЗОШ» — одна із перших спроб дати учням систему знань і практичних умінь для орієнтування в інформаційних потоках сьогодення: пошуку, засвоєння, застосування необхідної інформації; адекватного сприймання, критичного осмислення, звільнення від непотрібної інформації та творчого інтерпретування різноформатної медіапродукції.
«Візуальна медіакультура учнів ЗОШ» — експериментальний варіант спеціального курсу для учнів старшої школи. Тут представлений методично-практичний матеріал для медіапедагогів, учителів, соціальних педагогів, шкільних психологів, батьків і всіх тих, кому не байдуже майбутнє молодого покоління в нових умовах інформаційного суспільства.
Зміст.
Передмова.
Теоретичний «пізнаємо, вивчаємо».
Візуальна медіакультура: культурологічний і соціально-психологічний аспекти.
Засоби масової комунікації.
Медіакультура та її візуальна складова.
Культурологічний аспект візуальної медіа культури.
Соціально-психологічний аспект візуальної медіакультури: медіакомунікація, медіатворчість, особистісна медіа культура.
Медіаісторія візуальних засобів масової комунікації.
Візуальні протомедіа «відтиск зображення»: печатка, гравюра, друковані зображення. Візуальні протомедіа «оптичні ілюзії»: камера-обскура, магічний ліхтар, стробоскоп.
Фотографія. Кінематограф. Телебачення.
Медіатехнології Інформаційно-психологічний вплив у ЗМК.
Основні прийоми та технології створення медіа текстів.
Медіатворчість і медіакомунікація в галузі медіа технологій.
Медіадослідницький «сприймаємо, аналізуємо, оцінюємо».
Дослідження ЗМК.
Методи дослідження ЗМК; контент-аналіз, дискурс-аналіз Теорії дослідження ЗМК.
Світ теленовин: репрезентація реальності у візуальних ЗМК.
Інформаційно-комунікаційний підхід у дослідженні ЗМК.
Дослідження: моделювання світу теленовинами на провідних українських телеканалах.
Світ реклами.
Феномен реклами: комерційна реклама.
Феномен реклами: політична реклама. Феномен реклами: соціальна реклама.
Світ вічних образів у візуальних ЗМК.
Форми аналітичної роботи.
Практичний «застосовуємо, захищаємося, запобігаємо».
Пошук, опрацювання, застосування потрібної медіа інформації.
Відбір і пошук інформації. Опрацювання візуальної медіа інформації. Практичні завдання.
Психологічний захист від непотрібної візуальної інформації.
Відсторонення від непотрібної візуальної інформації. Критичний аналіз форми та змісту візуальної інформації. Креативний підхід до непотрібної візуальної інформації.
Медіа гігієна. Фізичні вправи. Вправи для зору.
Психологічні профілактичні заходи.
Креативний «сприймаємо, створюємо, перетворюємо».
Феномен медіатворчості Природа медіатворчості, її зміст. Творча методика універсальних мисленнєвих дій. Творчі завдання.
Творче медіа сприймання.
Сприймання, медіасприймання, творче медіа сприймання.
Засвоєння інформації у процесі сприймання та медіа сприймання.
Особливості творчого медіа сприймання.
Творчі завдання.
Післямова.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация