Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Телятник С.В. Економіка та організація виробництва

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Телятник С.В. Економіка та організація виробництва
Навч. посібник. - Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011.– 205 с.
У навчальному посібнику розкриті основні питання економіки та організації виробництва. Належна увага приділена темам, що передбачені навчальною програмою. Висвітлені концептуальні основи функціонування промислового підприємства; надані основні методики розрахунку виробничої програми та виробничої потужності підприємства, механізм впливу виробничих фондів на ці комплексні показники. Проаналізовані фінансові аспекти функціонування підприємства. Викладені організаційні основи виробництва, наукової організації та нормування праці.
Передмова.
Промислове підприємство і основи його функціонування.
Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів.
Персонал підприємства та продуктивність праці.
Фінансовий аспект функціонування підприємства.
Організаційні основи виробництва.
Основи наукової організації та нормування праці.
сарій.
Список джерел.
Додатки.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация