Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Калакура Я.С. Історичне джерелознавство

  • Файл формата djvu
  • размером 65,50 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Калакура Я.С. Історичне джерелознавство
Історичне джерелознавство: Підручник для студентів істор. Спец. ВНЗ/ Авт.: Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. — К.: Либідь, 2002. — 488 с. — ISBN 966-06-0261-8.
У підручнику висвітлюються такі вузлові проблеми, як предмет, об'єкти та структура джерелознавства, його значення і завдання. Розкриваються такі поняття, як історичне джерело, природа, класифікація, наукова критика джерел, шляхи, засоби і прийоми встановлення їх достовірності, сучасні методи здобуття максимальної джерельної інформації.
Значну увагу приділено характеристиці основних груп джерел з історії України, даються методичні рекомендації щодо їхнього використання у науковій та педагогічній практиці.
Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Передмова (Я.С. Калакура)
Частина перша. Теоретико-методологічні засади історичного джерелознавства
Предмет і завдання історичного джерелознавства (Я.С. Калакура, С.Ф. Павленко)
Зародження та основні етапи розвитку історичного джерелознавства
Предмет та методологічні засади історичного джерелознавства
Завдання та функції історичного джерелознавства
Джерелознавча термінологія
Джерелознавчі проблеми історії України
Структура історичного джерелознавства (І.Н. Войцехівська)
Поняття структури історичного джерелознавства
Джерелознавство в системі історичної науки
Основні компоненти історичного джерелознавства
Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавства
Поняття історичного джерела (С.Ф. Павленко)
Визначення історичного джерела
Основні етапи існування історичного джерела
Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела
Джерельна інформація
Джерельна база історичних досліджень
Класифікація історичних джерел (Я.С. Калакура)
Поняття класифікації джерел, її завдання і значення
Класифікаційні ознаки і критерії класифікації джерел
Основні схеми і моделі класифікації джерел
Особливості класифікації писемних джерел
Класифікація джерел з історії України
Методика пошуку, опрацювання і використання історичних джерел (Б.І. Корольов)
Поняття методики історичного джерелознавства
Етапи роботи з джерелами
Методика пошуку та виявлення джерел
Дослідження джерел. Джерелознавча критика
Перехід до аналітичної критики як початок наукового використання досліджених джерел
Методика роботи з масовими джерелами
Частина друга. Основні групи джерел з історії України
Речові джерела (С.Ф. Павленко)
Загальний огляд речових джерел із української історії
Нумізматичні джерела
Архітектурні пам'ятки
Предмети озброєння
Предмети одягу
Зображальні джерела (С.Ф. Павленко)
Загальний огляд зображальних джерел з української історії
Графічні книжкові зображення
Портретні зображення
Жанрові та історичні зображальні джерела
Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні)
Картографічні джерела
Боністичні джерела (зображальний аспект)
Народні картини
Усні джерела (С.Ф. Павленко)
Загальний огляд усних джерел
Прозові усні джерела
Віршовані усні джерела
Усні історичні твори
Лінгвістичні джерела (С.Ф. Павленко)
Загальна характеристика лінгвістичних джерел
Антропонімічні джерела
Топонімічні джерела
Слова іншомовного походження
Писемні джерела (Б.І. Корольов)
Загальний огляд писемних джерел
Літописи
Актові та діловодні документи
Статистичні джерела
Матеріали соціологічних досліджень
Судово-слідчі документи
Документи громадських об'єднань та політичних партій
Періодична преса як історичне джерело
Джерела особового походження
Aгioграфічна, наукова та художня література
Агіографічна література
Висновки (Я.С. Калакура)
Термінологічний словник (М.Г. Палієнко)
Джерела та література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация