Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник

Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник
К.: Знання, 2006. — 402 с.
У логічній послідовності розкрито засадничі питання дисципліни: торгівлю в період розбудови ринкової економіки в Україні, організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств. Окремим блоком подано питання для поглибленого вивчення розділів, серед яких запропоновано розширені тестові завдання, які повертають читача до вивченого матеріалу, тим самим сприяючи повторенню і належному засвоєнню кожної наступної теми.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Вступ
Розділ І. Торгівля в період розбудови ринкової економіки в Україні
Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни
Споживчий ринок товарів і послуг
Розділ II. Організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств
Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика
Товарооборот торгових підприємств
Товарооборот роздрібних торгових підприємств
Оптова торгівля як форма товарного обігу
Товарооборот оптових підприємств
Товарооборот місцевих ринків
Розділ III. Економічні ресурси торгових підприємств та ефективність їх використання
Персонал торгових підприємств і його матеріальне стимулювання
Матеріальні ресурси торгових підприємств
Розділ IV. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності торгових підприємств
Доходи торгових підприємств споживчої кооперації, особливості їх утворення і використання
Витрати обігу торгових підприємств
Прибуток і рентабельність підприємств споживчої кооперації
Економічна ефективність господарської діяльності кооперативних підприємств
Розділ V. Економічна стратегія конкурентної політики як шлях до ефективної діяльності торговельного підприємства
Конкурентне середовище як системна категорія та його складові
Конкурентна політика та ефективність діяльності торговельного підприємства
Особливості формування конкурентної політики в період глобалізації
Механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства та його складові
Конкуренція як засіб анти монопольного регулювання товарних ринків і місце в ньому держави
Розділ VI. Методологічні аспекти стратегії сталого розвитку
Механізм управління сталим розвитком торгівлі
Реформування торгівлі на основі концепції сталого розвитку
Перспективи інтеграції України до Світової організації торгівлі
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.