Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Куріс Ю.В. Метрологія та стандартизація

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Куріс Ю.В. Метрологія та стандартизація
Згідно освітньо-професійної програми та навчальної робочої програми дисципліни «Метрологія» студенти повинні вивчити ряд тем:
Основні терміни і визначення в метрології; поняття про вимірювання; похибки вимірювань; вимірювання струму і напруги; дослідження форми сигналів; вимірювання частоти і методи її вимірювань; аналіз спектрів і нелінійних спотворень; вимірювання параметрів компонентів електричних ланцюгів; вимірювання амплітудно-частотних характеристик.
Зміст.
Вступ.
Програма курсу.
Зміст домашньої контрольної роботи.
Початкові дані для виконання роботи.
Пояснення до виконання окремих завдань контрольної роботи.
Розгляд принципу дії, схемних рішень, характеристик та методів, на яких заснована робота вимірювального приладу.
Проведення вимірювань для формування масиву даних.
Розрахунок статистичних параметрів результатів вимірів.
Приклади розрахунків.
Формування масиву початкових даних.
Виключення грубих похибок (промахів).
Побудова гістограми.
Перевірка гіпотези нормальності розподілу.
Довірча оцінка істинного значення вимірюваної величини.
Контрольні питання для тестування.
Типові задачі для аудиторних контрольних робіт.
Запорізька державна інженерна академія. Для студентів денної та заочної форми навчання з спеціальностей: Енергетичний менеджмент, Гідроенергетика, Теплоенергетика.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация