Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Макаренко М.І., Семененко Т.О. Макроекономіка

  • Файл формата pdf
  • размером 1,15 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Макаренко М.І., Семененко Т.О. Макроекономіка
Курс лекцій. - Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 152 с.
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України.
Навчальний посібник містить конспективний виклад змісту лекцій з нормативної дисципліни Макроекономіка за тематикою освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0305 Економіка і підприємництво усіх напрямів підготовки.
Вступ.
Макроекономіка як наука.
Макроекономічні показники в системі національних рахунків.
Ринок праці.
Товарний ринок.
Грошовий ринок.
Інфляційний механізм.
Споживання домогосподарств.
Приватні інвестиції.
Сукупні витрати і ВВП.
Економічна динаміка.
Держава в системі макроекономічного регулювання.
Зовнішньоекономічна діяльність.
Список рекомендованої літератури.
Додаток А.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация