Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лощина Л.В. та ін (укл.) Історія економіки та економічної думки

  • Файл формата pdf
  • размером 1,66 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Лощина Л.В. та ін (укл.) Історія економіки та економічної думки
Курс лекцій / уклад.: Л. В. Лощина, В. Г. Подлєсна, І. В. Ткаченко; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України. — Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009. — 207 с.

Курс лекцій підготовлений відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра напрямку 0501 – Економіка і підприємництво з врахуванням вимог Болонської декларації. Мета видання – формування у студентів наукового світогляду, заснованого на знаннях історії розвитку економічних систем, отримання ними теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для прийняття рішень і здійснення господарської діяльності в умовах глобалізації економічного життя. Призначений для студентів 2 курсу економічних спеціальностей усіх форм навчання.
Вступ
Предмет і метод історії економіки та економічної думки
Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій
Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.)
Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації у період Середньовіччя (V-XV ст.)
Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)
Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина XIX ст.)
Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX – початок XX ст.)
Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)
Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XX ст.)
Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом НТР (друга половина XX ст.)
Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст.)
Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці
Формування основ ринкового господарства в Україні (90-ті роки XX ст.)
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация