Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право

  • Файл формата pdf
  • размером 890,30 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право
Підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст. ), В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець; За заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука. – 2ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –378 с.
Даний підручник є спробою систематизованого викладення курсу
господарського процесуального права України на базі чинного господарського процесуального законодавства та наукових праць, присвячених окремим питанням господарського процесуального права.
Розглянуто інститути господарського процесуального права України, висвітлено проблеми, які існують на сьогодні в процесі розгляду
і вирішення господарських спорів, проаналізовано чинне законодавство та судова практика, викладено процесуальні питання позасудового захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.
Призначений для студентів вищих юридичних навчальних закладів, викладачів, юристів, усіх тих, хто цікавиться господарським процесуальним правом.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация