Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Губерначук С.С. Прадавність української мови

  • Файл формата pdf
  • размером 19,69 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Губерначук С.С. Прадавність української мови
К.: Четверта хвиля, 2010. — 352 с.
У книзі представлені напрацювання автора як фахового філолога за кілька десятків років досліджень найдавніших початків української мови. Читачі довідаються, як ще з раннього кам'яного віку, коли людина почала виголошувати первісні членоподільні звуки, а за ними і звуконаслідувальні мовні одиниці, витворювалися, віками удосконалювалися і передавалися від покоління до покоління потужні зародкові прамовні пласти, які з часом стали основою формування розвоєвої бази української мови: первовічні вигуки й частки, корені багатьох слів, пов'язаних із первісним збиральництвом-мисливством, початковими хліборобством, тваринництвом, будівництвом, металовиробництвом, як і тотемічними та сонцепоклонницькими віруваннями тощо. У доісторичних часах автор простежує і деякі морфологічні, словотвірні, синтаксичні та образно-поетичні особливості нашої рідної мови. Підтвердженням висновків автора є найдавніші жанри української словесності: народні замовляння та казки, обрядові пісні сонцепоклонниць-кого походження, корінні імена особові, географічні назви, а також ведійські, античні та давньоукраїнські писемні джерела.
Мовна пам’ять українства
Тяглість українськихдуховних надбань
Первісна віра у магію слова в українських народних замовляннях
Мовні карби мезоліту-неоліту в українських народних казках
Українські обрядові пісні як свідчення спадкового зв'язку між мовно-культурним Світом носіїв Трипільської культури та мовно-культурним Світом українства
Відлуння часів тотемізму та сонцепоклонства в українських корінних іменах особових
Українські географічні назви — мовна пам’ять тисячоліть
І напоїли санскрит праукраїнські джерела
Літописні географічні назви
Мовно — культурна спадщина предковічного сонцепоклонництва
Писемні джерела як свідчення прадавності української мови
Санскритський скарб прамовних одиниць подніпровських неолітичних предків українців
Пелазги. Етруски. Чи є дотикання їхніх мов із мовою доісторичних предків українців
Україномовні писемні пам’ятки сколотської (скіфської) доби?
Рукописи Руси-України ХІ-ХІІІ століть
Побутові написи ХІ-ХІІІ століть
Як могла зародитися і розвиватися українська мова
Розмаїття первісних прамов
Давня серед давніх
Раритети епохи первісного мовотворення в українській мові
Відлуння первісного збиральництва-мисливства в українській мові
Вплив Великої неолітичної революції на розвиток мови подніпровських предків українців
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация