Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бодрийяр Жан. Симулякри і симуляція

  • Файл формата pdf
  • размером 1,67 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Бодрийяр Жан. Симулякри і симуляція
Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2004. — 230 с.
Симулякри і симуляція, прецесія і детериторіалізація, мертва культура і завчасне воскресіння після псевдосмерті, над­мірна точність копії і неможливість навіть клонуванням до­могтися відтворення Того Самого, четвертий вимір і четвер­тинне дійство, імплозія і негентропія, орбітальне і сателітизація, циркуляція і реверсія, метафізика і патафізика.
Увесь цей дискурс необхідний французькому соціологові і філософу Жану Бодріяру, щоб попередити суспільство про наступ симулякрів третього порядку — симулякрів, заснова­
них на інформації, моделі, кібернетичній грі, суть яких по­лягає в тотальній операційності, гіперреальності, прагненні до тотального контролю.
Теоретик "смерті модерну" і основоположник нової мета­фізичної теорії, Бодріяр наводить у своїй праці цілу низку оригінальних суджень і прочитань того, що діється сьогодні у
світі, світі, який дедалі більше стає реальнішим за реальний: гіперреальним.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация