Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кириченко Г.С., Кириченко С.В., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства. Ч. І

  • Файл формата pdf
  • размером 779,15 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Кириченко Г.С., Кириченко С.В., Супрун А.П. Нариси загального мовознавства. Ч. І
Навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.: у 2 ч. Ч. І: Мова, її будова та функції в суспільстві. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2008. — 168 с.
Навчальний посібник складається з двох частин. У першій частині мова розглядається як предмет наукового дослідження. Визначається природа мови, її сутність, зв'язок з мисленням і суспільством, системно-структурна організація мови, лінгвістичні методи і прийоми її дослідження.
Посібник рекомендується для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти, а також широкого кола читачів, які цікавляться лінгвістикою.
ЗМІСТ
Мова та її зв'язок із мисленням
Етносоціальні спільності людей і мова
Системно-структурна організація мови
Структурні елементи мови та розділи мовознавства
Література
Предметний покажчик
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация