Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: модульний курс. Навчальний посібник

  • Файл формата djvu
  • размером 4,55 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: модульний курс. Навчальний посібник
К.: Вища школа, 2006. - 326 с.
Матеріал структуровано за окремими блоками: теоретичним і практичним, блоком індивідуальних завдань, запитань для самоконтролю.
Виокремлено навчальний матеріал (теоретичний, контрольний) для самостійного опрацювання. До кожного практичного заняття визначено мету, компоненти змісту та подано список рекомендованої літератури. Вміщено також загальні підходи, дидактичний матеріал для організації та здійснення різних видів і форм контролю знань студентів за кредитно-модульною системою вивчення навчального курсу: поточного, модульного, підсумкового (тести та контрольні диктанти).
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для учнів гімназій, ліцеїв, шкіл, учителів, а також для всіх, хто прагне ґрунтовно оволодіти правописними нормами української літературної мови.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация