Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Базецька Г.І. Фінансовий менеджмент

  • Файл формата pdf
  • размером 1,77 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Базецька Г.І. Фінансовий менеджмент
Конспект лекцій – Х.: ХНАМГ, 2011. – 254 с.
есть OCR
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Система забезпечення фінансового менеджменту
Управління грошовими потоками на підприємстві
Визначення вартості грошей у часі та її використання
у фінансових розрахунках
Управління прибутком
Управління активами
Вартість та оптимізація структури капіталу
Управління інвестиціями
Управління фінансовими ризиками
Аналіз фінансових звітів
Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
Антикризове фінансове управління на підприємстві
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация