Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Новикова І.В. (укл.) Внутрішній економічний механізм підприємства

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Новикова І.В. (укл.) Внутрішній економічний механізм підприємства
Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с.
Передмова
Філософія функціонування господарського механізму
Організація виробництва як механізм
Немеханічний механізм господарського механізму
Закономірності та протиріччя господарського механізму
Теоретичні основи і історія розвитку господарського механізму
Сутність господарського механізму
Зародження господарського механізму
Структура внутрішнього економічного механізму
Передумови і форми функціонування внутрішнього економічного механізму
Принципи функціонування господарського механізму
Еволюція розвитку господарського механізму
Структура і економічна основа функціонування господарського механізму
Сутність поняття «господарський механізм»
Структура господарського механізму
Лінійно-функціональна модель господарського механізму
Методи управління
Економічні методи
Адміністративно-правові методи
Соціально-психологічні методи управління
Механізм економічної відповідальності на підприємстві
Економічна відповідальність – сутність і форми
Функції і принципи економічної відповідальності
Внутрішньовиробнича матеріальна відповідальність
Класифікація економічних збитків
Методи обчислення збитків і економічних санкцій
Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності
Внутрішні ціни підприємства
Ціна та її функції
Класифікація цін
Методи ціноутворення
Методи формування внутрішніх цін
Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин
Механізм планування на підприємстві
Зміст внутрішніх планів
Принципи планування
Система планів підприємства
Методи планування на підприємстві
Нормативна база планування
Механізм стимулювання
Роль, форми і джерела стимулювання
Оплата праці: сутність, функції і загальна організація
Форми та системи оплати праці на підприємстві
Преміювання на підприємстві
Стимулювання через участь у прибутку
Розроблення виробничої програми та її ресурсне обґрунтування
Складання виробничої програми підприємства
Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів
Обґрунтування виробничої програми виробничої
потужності9.4 Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами
Контроль та оцінка виробничої діяльності
Контроль як функція управління
Критерії оцінки діяльності
Оцінка рівня витрат і собівартості продукції підрозділів
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация