Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Шпаргалки з дисципліни Політекономія

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Шпаргалки з дисципліни Політекономія
Економ аспекти глобальних проблем.
Економічна теорія і політекономія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політекономія.
Функції політекономії.
Обмеженість виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей.
Економічні закони, принципи, категорії.
Політекономія та обґрунтування економічної політики.
Виробництво. Фактори виробництва.
Обмеженість виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей.
Економічні потреби суспільства, їх суть. Класифікація.
Корисність продукту.
Політекономія: об'єкт, предмет.
Методи економічних досліджень.
Економічний інтерес. Єдність і суперечності в системі інтересів.
Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.
Типи і еволюція економічних систем. Теоретичні підходи до класифікації економічних систем.
Суспільний поділ праці і його роль в розвитку продуктивний сил.
Економічні відносини як суспільна форма функціювання продуктивних сил.
Економічна система: її сутність та структурні елементи.
Суть і структура економічних відносин.
Власність як економічна категорія.
Продуктивні сили як матеріальна основа політекономічної системи.
Механізм дії і використання економічних законів.
Структура власності: типи, види, форми.
Натуральна (традиційна) форма організації виробництва.
Товарна форма організації виробництва.
Проста і розвинена форми товарного виробництва.
Виникнення і еволюція грошових відносин.
Грошовий обіг та його закони.
Сутність витрат виробництва та їх класифікація.
Прибуток, його види фактори і функції.
Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.
Товар та його властивості.
Вартість (цінність): альтернативні теорії.
Суть грошей та функції грошей. Альтернативні теорії грошей.
Інституціональні основи ринкової економіки.
Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.
Економічна конкуренція: суть, функції та форми.
Позичковий капітал. Процент та його економічна природа.
Конкуренція і моделі ринків.
Банки їх роль та функції. Банківський прибуток.
Принципи класифікації ринків.
Ринок: суть, функції, суб'єкти та об'єкти.
Інфраструктура ринку.
Ринкова ціна: механізм формування та функції.
Суть кредиту та його форми.
Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки.
Підприємництво як суб'єкт ринкової економіки. Форми і види підприємств.
Кругообіг і оборот капіталу.
Перетворення грошей у капітал.
Характер взаємозв’язку капіталу і найманої праці.
Суть підприємництва, його види та функції.
Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.
Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці.
Заробітна плата її теорії.
Первісне нагромадження капіталу, його особливості в Україні.
Капітал у сфері торгівлі.
Фінансово кредитні установи.
Роль ринкової інфраструктури в регулюванні ринкових відносин.
Підприємництво в аграрній сфері.
НТР та її роль в економічному зростанні.
Земельна рента та її форми.
Держава як суб’єкт економічних відносин.
Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. Відтворення всіх елементів економічної системи.
Диференціація доходів населення.
Національний дохід та його концепції.
Споживання і заощадження.
Тіньовий сектор в економіці.
Заощадження та інвестиції.
Розподільчі відносини.
Економічного зростання: типи і фактори.
Економічні функції держави.
Суспільний продукт: форми та методи обчислення.
Суть і види економічного відтворення.
Економічне зростання та економічні цикли. Роль циклів: дискусійні проблеми.
Безробіття: причини, види, форми.
Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.
Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи.
Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.
Фін система і політика. Фіскальна політика.
Економічні кризи та їх причини.
Господарський механізм та його роль у системі регулювання суспільного відтворення.
Теорії зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки.
Державне регулювання суспільного відтворення та його форми.
Фінансово-монополістичний капітал та сучасні проблеми його функціювання і розвитку.
Змішана економічна система та її структура.
Становлення різних форм власності в перехідній економіці.
Міжнародний поділ праці. Міжнародні економічні відносини.
Закономірності та особливості розвитку перехідної економіки.
Міжнародна економічна інтеграція.
Міжнародні валютно-фінансові організації.
Особливості економічних відносин при переході до ринкової економіки.
Необхідність і методи державного регулювання зовнішньоекономічної політики.
Особливості ринкової трансформації економіки України.
Світове господарство: його суть та структура.
Теорія і практика економічної системи соціалізму.
Механізм функціювання соціалістичної адміністративно-командної економіки: директивне планування та централізоване управління.
Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об’єктивні чинники перехідного стану.
Виникнення та етапи розвитку політекономії.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация