Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

ТАУ

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
ТАУ
Загальне поняття САУ. Класифікація САУ.
Принцип суперпозиції.
Поняття ланки САУ.
Типові впливи.
Методика складання диференціальних рівнянь САУ. Процедура лінеаризації.
Рішення рівняння САУ. Перехідні і сталі процеси.
Частотні характеристики САУ.
Логарифмічні частотні характеристики САУ.
Зв”язок між перехідною характеристикою, функцією ваги і передаточною функцією.
Реакція САУ на довільний вхідний сигнал. Інтеграл згортки.
Типові динамічні ланки САУ на прикладі аперіодичної ланки 1-го прядку.
Схеми з’єднання ланок САУ.
Правила побудови і перетворення структурних схем САУ.
Типові динамічні ланки:.
Підсилювальна ланка.
Ланки 2-го порядку.
Ланки, що інтегрують.
Ланки, що диференціюють.
Інші типи динамічних ланок.
Загальне поняття щодо стійкості САУ.
Алгебраїчні критерії стійкості.
Критерій Найквіста.
Критерій Михайлова.
Інженерні методи визначення запасів стійкості за модулем і фазою.
Логарифмічні характеристики (Bode Diagram).
Діаграма Нікольса.
Властивості кореневого годографу.
Основні показники якості перехідних характеристик САУ.
Якість САУ 2-го порядку.
Динамічні характеристики САУ 3-го порядку.
Оцінка коефіцієнта демпфірування.
Смуга пропускання САУ.
Зв’язок між перехідною характеристикою САУ і положенням коренів на S-площині.
Статичні характеристики САУ.
Чутливість САУ до зміни її параметрів.
Сталі похибки САУ.
Показники якості САУ.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация