Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз

  • Файл формата pdf
  • размером 3,51 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз
Київ: Центр учбової літератури, 2008. — 566 с. — ISBN 978-966-364-649-7.
У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики фінансового аналізу господарюючих суб'єктів. З позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності і аудиту розглянуті методологічні іі організаційні засади аналітичних досліджень для діагностики та оцінки фінансовою стану підприємства. Викладення матеріалу супроводжується прикладами аналітичних розрахунків з відповідними висновками і узагальненнями, що створює передумови для самостійних міркувань і творчих дискусій.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами фінансового аналізу підприємства.
Зміст:
Від автора
Значення і теоретичні засади фінансового аналізу
Зміст фінансового аналізу і його функціональна роль в діяльності суб'єктів господарювання
Предмет і об'єкти фінансового аналізу
Вили фінансового аналізу
Методи фінансового аналізу
Суб'єкти і користувачі фінансового аналізу
Організація фінансового аналізу
Методичне забезпечення фінансового аналізу
Інформаційне забезпечений фінансового аналізу
Сутність інформації та ознаки її корисності для фінансового аналізу
Система показників фінансового аналізу та оцінка їх величини в процесі прийняття управлінських рішень
Система інформації фінансового плану підприємства
Система інформації рахунків бухгалтерського обліку
Інформаційні ресурси фінансової звітності
Інформаційні ресурси статистичної звітності
Інформаційні ресурси податкової звітності
Аналіз майна підприємства
Склад майна підприємства
Аналіз структури І динаміки майна підприємства
Аналіз стану і ефективності формування майна підприємства
Аналіз оборотних активів
Економічна сутність оборотних активів підприємства
Аналіз розміщення фінансових ресурсів в оборотних активах
Аналіз ефективності використання запасів
Аналіз формування джерел капіталу підприємства
Склад джерел формування капіталу підприємства
Аналіз структури І динаміки джерел капіталу підприємства
Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства
Аналіз грошових потоків
Економічна суть грошових потоків підприємства
Аналіз структури І динаміки грошових потоків
Аналіз ефективності формування грошових потоків
Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства
Аналіз ліквідності активів підприємства
Оцінювання платоспроможності підприємства
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Поняття фінансової стійкості підприємства
Аналіз фінансової стійкості на основі співвідношення власних і залучених фінансових ресурсів підприємства
Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності
Аналіз кредитоспроможності підприємства
Механізм формування залучених фінансових ресурсів підприємства
Аналіз кредитоспроможності підприємства
Оцінка ефективності використання залучених фінансових ресурсів при кредитних операціях
Аналіз ділової активності підприємства
Поняття ділової активності підприємства
Аналіз і оцінка ділової активності підприємства за показниками економічної о зростання
Аналіз і оцінка ділової активності персоналу підприємства
Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства
Механізм формування і використання фінансових результатів підприємства
Аналіз формування і використання фінансових результатів
Аналіз рівня прибутковості діяльності підприємства
Аналіз інвестиційної активності підприємства
Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності
Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства
Аналіз ефективності інвестицій
Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства
Поняття комплексного оцінювання фінансового етапу підприємства
Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства
Оцінка рівня і побудова рейтингових систем фінансового стану підприємств
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация