Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: модульний курс

  • Файл формата pdf
  • размером 826,74 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Кириченко В.М., Куракін О.М. Теорія держави і права: модульний курс
Видавництво: Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.
Навчальний посібник висвітлює основні положення теорії держави і права з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на державу і право в Україні. Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Теорія держави і права»,
конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, термінологічний словник.
Відповідно до вимог ECTS надана модульно-рейтингова система оцінювання знань та умінь студентів, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів, а також щодо самостійної роботи студентів.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами теорії держави і права.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация