Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гнєушев В.О. Вступ до спеціальності

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Гнєушев В.О. Вступ до спеціальності
Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки «Гірництво». – Рівне: НУВГП, 2010. – 70 с.
Висвітлено у аспекті Національного університету водного господарства та природокористування України.
Склад і структура управління водогосподарським комплексом країни. НУВГП – провідний навчальний і науковий центр водогосподарського комплексу України.
Програми професійного спрямування (спеціальності), за якими здійснюється підготовка фахівців для водогосподарських організацій та інших галузей народного господарства України.
Законодавчі акти про освіту.
Права і обов’язки студента.
Культура та гігієна розумової праці і побуту студента.
Здоровий спосіб життя
Духовне здоров’я.
Роль корисних копалин і гірництва в сучасному індустріальному та постіндустріальному суспільствах.
Загальні відомості про гірничі роботи.
Безпека при веденні підземних і відкритих
гірничих робіт.
Виробництво видів паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в Україні та розвинутих країнах.
Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України.
Збагачення корисних копалин.
Споживчі властивості і транспортабельність палив.
Органо-мінеральні корисні копалини як основа для виготовлення добрив і як сировина для хіміко-технологічної переробки.
Екологічна роль родовищ корисних копалин.
Рекультивація вироблених родовищ.
Основні якості сучасного фахівця з вищою освітою.
Основи психології професійної діяльності фахівця гірництва.
Інноваційна діяльність фахівця.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация