Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Економічний аналіз

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Навчальний посібник за ред. Р.В.Федоровича. – Тернопіль: Астон, 2010. – 592 с. ISBN: 978-966-308-223-3
В першій частині навчального посібника викладено суть і роль економічного аналізу, простежено еволюцію поглядів на його предмет, методи і завдання, подано характеристику аналітичного процесу та його складових, розглянуто сучасний методичний інструментарій економічного аналізу. В другій частині роботи представлена методика аналізу показників діяльності підприємств з урахуванням діючої практики господарювання і національних стандартів бухгалтерського обліку. Крім того, навчальний посібник ілюстровано структурно-логічними схемами, таблицями і прикладами, розрахунковими алгоритмами, що полегшує процес засвоєння інформації.
Книга призначена для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисною економістам-практикам, а також при самостійному вивченні економічного аналізу.
Короткий зміст:
Передмова
Частина I - Теоретичні основи економічного аналізу
Сутність економічного аналізу і його роль в системі управління виробництвом
Метод і методика економічного аналізу господарської діяльності підприємства
Моделювання господарської діяльності підприємства та використання економіко-математичних та статистичних методів в економічному аналізі
Роль і місце евристичних методів у загальній системі економічного аналізу
Інформаційне забезпечення економічного аналізу
Частина II - Аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання
Аналіз виробництва, реалізації та маркетингової діяльності
Аналіз наявності і використання основних засобів
Аналіз наявності та використання матеріальних ресурсів
Аналіз наявності та використання трудових ресурсів
Аналіз операційних витрат
Аналіз фінансових результатів підприємства
Аналіз активів підприємства
Аналіз джерел фінансування підприємства
Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності та ділової активності підприємства
Діагностика та аналіз потенційного банкрутства суб’єктів господарювання
Аналіз грошових потоків підприємства
Аналіз інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання
Список основних термінів
Список рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация