Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка

  • Файл формата pdf
  • размером 3,20 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка
Підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 688 с.
ISBN 978-966-364-932-0
Підручник містить системний виклад концептуальних положень економічної теорії у контексті сучасних вимог економічної освіти. При цьому методологічною основою теоретичного аналізу є спроба поєднання політекономічного підходу і елементів «позитивної економічної теорії» («економікс»). З'ясовується сутність і специфіка основних механізмів ринкової економіки, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання. Підручник включає окрім основного викладу теоретичних положень економічної теорії та їх графічно-математичної інтерпретації також розгорнуту довідково-допоміжну частину (економічний словник, іменний покажчик, лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968-2008 роки, список англійських скорочень, покажчик англійських термінів).
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економічною теорією.
Короткий зміст:
Передмова
Частина I
Розділ І - Політекономія
Методологічні підходи розуміння світового розвитку
Найпростіше розуміння економіки. Основні етапи розвитку економічної теорії
Предмет, метод і функції економічної теорії
Економічні системи
Суспільне виробництво. Еволюція товарного виробництва
Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція
Розділ II - Мікроекономіка
Ринок, його функції і структура
Поведінка споживача в ринковій економіці
Виробництво і фірма. Підприємницька діяльність
Витрати. Прибуток. Дохід
Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання
Функціонування найважливіших ринків факторів виробництва.
Розділ III - Макроекономіка
Національна економіка та її найважливіші показники
Економічне зростання і розвиток
Циклічність економічного розвитку
Макроекономічна рівновага
Роль держави в ринковій економіці. Державне регулювання економіки
Світова економіка. Загальна характеристика світового співтовариства
Світова валютна система
Частина II
Графіки та формули економічної теорії
Частина III
Економічний словник
Іменний покажчик
Лауреати нобелівської премії з економіки за 1968-2008 роки
Список англійських скорочень
Покажчик англійських термінів
Список рекомендованої літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация