Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології

  • Файл формата djvu
  • размером 6,11 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології
Львів: Свічадо, 2001. - 160 с.
Тлумачний словник. Об’єктом його опису є термін (слово або словосполучення) церковного обряду, його лексичне значення та лексико-семантичні зв’язки, а також варіантність як у плані змісту, так і в плані вираження; крім того, важливим завданням словника є відображення стилістичної та функціональної неоднорідності церковно-обрядової термінології.
Словник не створений як нормативний, а натомість є працею, що фіксує всю наявну на сьогодні церковно-обрядову термінологію, яка не суперечить законам сучасної української літературної мови.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация