Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Коваленко В.В., Крухмаль О.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Коваленко В.В., Крухмаль О.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
Монографія. — Суми: УАБС НБУ, 2007. — 198 с.

У монографічному дослідженні розкрито економічний зміст системної банківської кризи в умовах фінансової глобалізації. Охарактеризовано чинники, що спричиняють виникнення банківських криз. Обґрунтовано дію наслідків банківських криз у забезпеченні фінансової стабільності банківського сектора. Розглянуто інструменти державного антикризового управління в банківському секторі.
У монографії проведено аналіз показників розвитку банківської системи України для розробки концепції антикризового управління, визначено методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банківського сектора як складової системи антикризового управління. Доведено необхідність розробки системи діагностики і моніторингу в антикризовому управлінні банківською системою. Розроблено механізм, що забезпечує процес моделювання фінансово-економічного стану комерційного банку при формуванні антикризової стратегії його діяльності.
Видання призначене для аспірантів, викладачів, працівників фінансово-кредитних установ, студентів економічних спеціальностей.
Науково-методологічні підходи до визначення банківської кризи
Системні банківські кризи в умовах фінансової глобалізації
Характеристика основних чинників виникнення банківських криз
Обґрунтування наслідків банківських криз у забезпеченні фінансової стабільності банківського сектора
Інструменти державного антикризового управління у банківському секторі
Аналіз показників розвитку банківської системи україни для розробки концепції антикризового управління
Аналіз фінансового стану банківської системи України на макро- і мікрорівнях з точки зору виникнення кризових явищ
Аналіз основних індикаторів розвитку банків на підставі визначення критеріїв динамічної стабільності їх діяльності
Використання монетарних інструментів в антикризовому управлінні банківською системою
Розробка стратегії антикризового управління банківською системою
Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банківського сектора як складової системи антикризового управління
Діагностика і моніторинг в антикризовому управлінні банківською системою
Моделювання фінансово-економічного стану комерційного банку при формуванні антикризової стратегії його діяльності
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация