Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Подольська Є.А., Лихвар В.Д. Культурологія

  • Файл формата pdf
  • размером 1,32 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Подольська Є.А., Лихвар В.Д. Культурологія
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. —
Х.: Вид: во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. — 248 с.
Навчальний посібник містить тематичний план курсу, загальний вик: лад основних теоретичних положень і концепцій культурології. Розгляда: ються питання природи і сутності культури, її інформаційно: семіотичне розуміння, властивості культурних форм, історичні типи соціокультурних світів та окремі види культурних сценаріїв діяльності. Він надасть суттєву
допомогу студентам у вихідних орієнтаціях для вивчення багатогранних духовних напрямків і процесів, для усвідомлення істинного значення культури в житті людини і суспільства.
До навчального посібника включені матеріали для самостійної роботи, проблемно: пошукові питання для дискусій, теми рефератів, питання до заліку, словник основних культурологічних термінів та список літератури.
Для студентів вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация