Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Страхування

  • Файл формата pdf
  • размером 3,47 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. Страхування
Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 582 с.
Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми дисципліни «Страхування». В ньому розглянуті загальні принципи, функції та фінансово-економічна технологія страхової діяльності, особливості тарифної та цінової стратегії страхової компанії та умови забезпечення її фінансової стабільності. Теоретичний матеріал подано у вигляді схем, графіків та таблиць. Викладення основних положень супроводжується стислим описом історії формування певної концепції. До кожної з запропонованих тем додаються питання для самоперевірки, тести та задачі, які можуть бути використані студентами в процесі поточної роботи й викладачами для проміжної та підсумкової перевірки знань студентів.
Книга призначена як для самостійного вивчення матеріалу, так і в якості навчального посібника для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання.
Передмова
Сутність, принципи і роль страхування
Класифікація страхування
Страхові ризики та їх оцінка
Страховий ринок
Страхова організацій як частина економічної системи
Державне регулювання страхової діяльності
Особисте страхування
Страхування майна
Страхування відповідальності громадян
Перестрахування та співстрахування
Доходи, витрати і прибутки страховика
Фінансова надійність страховика
Підсумкове завдання з курсу
Відповіді до тестових завдань
Відповіді до задач
Покажчик позначень
Словник основних термінів
Список літератури
Додатки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация