Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття екологічної геології

  • Файл формата pdf
  • размером 1,10 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття екологічної геології
Київ: Видавництво географічної літератури "Обрії", 2008. - 124 с.
Науковий редактор: д.г.-м.н., акад. НАН України, проф. В.М. Шестопалов.
У навчальному посібникові, який розраховано на геологічні факультети вищих навчальних закладів, узагальнено досвід російських, українських та інших вчених-дослідників у вивченні екологічних проблем геологічного середовища та надані основні поняття екологічної геології.
Зміст
Біосфера та екологія
Етнос та екологічні умови його існування
Техносфера і ноосфера
Екологічна геологія як наука
Ресурси геологічного середовища
Небезпечні геологічні процеси

Катастрофічні процеси
Небезпечні процеси
Несприятливі процеси
Вплив діяльності людини на геолого-динамічні умови територій
Геодинамічні та інженерно-геологічні критерії оцінки екологічного стану територій
Природні і техногенні геохімічні поля
Природні геохімічні поля і аномалії
Техногенні геохімічні поля і аномалії
Вплив геохімічних полів на живі організми і людину
Природні та техногенні геофізичні поля
Природні геофізичні поля та їх аномалії
Техногенні геофізичні поля
Вплив геофізичних полів на живі організми і людину
Геофізичні критерії оцінки еколого–геологічних умов
Методологія еколого-геологічних досліджень
Оцінка екологічного стану систем
Спеціальні методи екологічної геології
Складові та рівні еколого-геологічного моніторингу
Екологічні небезпека, ризик та збитки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация