Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Будз О.П. Гідрологія

  • Файл формата pdf
  • размером 2,49 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Будз О.П. Гідрологія
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення – Рівне: НУВГП, 2008. - 168 с.
Навчально-методичний посібник містить програму, конспект лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, план практичних занять, тематику самостійної роботи, список
рекомендованої літератури, які можуть бути використані при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу студентами напряму «Екологія та збалансоване природокористування навколишнього середовища».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация