Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Безтелесна Л.І. Організація управлінської праці

  • Файл формата pdf
  • размером 585,37 КБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Безтелесна Л.І. Організація управлінської праці
Навчально-методичний комплекс написаний відповідно до програми дисципліни "Організація управлінської праці".
Він складається з типової програми, тексту лекцій, відомостей про практичні заняття, модулів перевірки знань, індивідуальних навчально-дослідних завдань, тестів для самоконтролю, термінології дисципліни та спису рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу.
Зміст:
Теоретичні та правові основи управлінської діяльності
Основні напрямки наукової організації праці керівника
Планування індивідуальної роботи керівника
Організація робочого місця керівника
Інформація в управлінській діяльності керівника
Управлінське рішення
Самоосвіта керівника
Взаємозв'язок між службовою та позаслужбовою діяльністю керівника
Відомості про практичні заняття
Модулі перевірки знань
Теоретична частина
Практична частина
Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Тести для самоконтролю
Термінологія дисципліни
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация